Firma Obnova a údržba J.D. a spol. disponuje desaťročnými skúsenosťami s prácou vo výškach a pod vodou. Tvorí ju pružný tím profesionálov so skúsenosťami v oblasti horolezectva a potápania a atestáciou na práce vo výškach a pod vodou. Realizuje sa pomocou špeciálnej horolezeckej alebo potáčskej techniky. Firma orientuje svoju činnosť na realizáciu opráv a povrchovú ochranu rôznych ťažkoprístupných objektov ako sú výškové budovy, betonové a oceľové silá, strechy, oceľové konštrukcie, komíny, veže a pod.

Táto technológia prináša veľké časové a finančné úspory bez nároku na prerušenie prevádzky či odstávku opravovaných objektov. Tento spôsob práce šetrí Vaše náklady za finančne náročné lešenia a nosné plošiny. Výhodou práce na lane je realizácia prác na ťažko dostupných miestach, na ktoré sa z priestorového alebo iného hľadiska nedá umiestniť rozmerné lešenie. V niektorých prípadoch je to jediný možný spôsob realizácie opráv a údržby objektu.

Firma vykonáva práce širokého záberu. Skúsenosti a referencie získala v oblasti montážnych, natieračských, stavebných, opravných, reklamných, čistiacich a potápačských prác. Okrem toho výkonáva aj hydroizolačné práce na plochých stenách. K jednotlivým činnostiam je firma vybavená zodpovedajúcou technikou s dostatočnou výrobnou kapacitou, a preto je možné dosiahnuť optimalizáciu časových nárokov na realizáciu uvedených prác. Po dohode so zákazníkom je možná realizácia akejkoľvek práce, ktorá bude v možnostiach firmy. Firma je schopná realizovať uvedené činnosti bez nároku na prerušenie prevádzky či odstávku opravovaných objektov.

Firma Obnova a údržba J.D. a spol. sa teší na spoluprácu. Kontaktujte nás.