obsah  
 
1. montážne práce  
2. natieračske práce  
3. stavebné práce  
4. úpravy a výrezy stromov  
5. opravné práce  
6. reklamné práce  
7. čistiace práce  
8. zvláštne práce  
9. hydroizolačné práce na plochých stechách s poradenstvom - certifikovaný mat. v EU n. 9002  
10. potápačské práce  
 
     
 

montážne práce________________________________________________________obsah

montáž pracovných plošín a lešení v zložitých podmienkach vo výške
montáž konzol a kovových konštrukcií
čistenie a zaisťovanie skalných stien
sanácia skalných stien po odstreloch a osádzanie trhacích prvkov na skalných stenách
montáž, opravy a náter bleskozvodov
montážne a búracie práce na komínoch
montáž snehových zábran a lapačov snehu

natieračske práce_______________________________________________________obsah

sanácia kovových a betónových stavieb špeciálnymi nátermi
nátery výškových konštrukcii, antén, stožiarov, mostov, hál a štadiónov
nátery výškových potrubí, obilných síl, nádrží a konímov
nátery šikmých striech a celých fasád (so zladením firemných farebných odtieňov)
konzervácia tesárskych konštrukcii pamiatkových objektov
lakovanie, morenie drevených obkladov a konštrukcií

stavebné práce__________________________________________________________obsah

demontáž a montáž kamenných , klampiarskych a pokrývačských stavebných prvkov
špárovanie panelov
zateplenie časti budov
stavba komínov
montáž strešných žlabov a odtokových zvodov
tmelenie okien a ich zateplenie

úpravy a výrezy stromov____________________________________________________obsah

výrez veľkých stromov po častiach (na neprístupných miestach pre ťažké stroje)
výrez suchých a prekážajúcich konárov a ich ošetrenie( nad budovami, trolejmi a elektrickým vedením)
upravy korún stromov

opravné práce____________________________________________________________obsah

rekonštrukčné práce vo výške
špárovanie panelových stykov obytných a občianskych budov
ošetrenie a pretmelenie vzniknutých puklín na fasáde
oprava opadanej a porušenej omietky, oprava zateplení a plechových plášťov na fasáde
oprava komínov a celých fasád
opravy a nátery hydroglóbusov

reklamné práce___________________________________________________________obsah

montáž reklán a reklamných konštrukcií
realizácia veľkoplošných reklám na štítových plochách domov a objektov
písmomaliarske práce

čistiace práce____________________________________________________________obsah

umývanie okien, sklenných stien, presklených a ostatných fasád
čistenie a údržba okrasných interiérových a exterierových konštrukcií
čistenie odtokových žľabov a zvodov
vypratávanie povál od biologického odpadu

zvláštne práce____________________________________________________________obsah

odstraňovanie námraz a snehu z výškových budov
odstraňovanie ľadu a snehu zo žľabov a striech
zber šišiek a semien z vysokých stromov

.... a iné práce vo výškach podľa dohody so zákazníkom

hydroizolačné práce na plochých stechách s poradenstvom - certifikovaný mat. v EU n. 9002____________________________________________________________________obsah

izolácia plochých stiech belgickým systémom DERBIGUM s 10 ročnou zárukou
protipožiarna hydroizolácia plochých striech systémom DERBIGUM s 10 ročnou zárukou

potápačské práce__________________________________________________________obsah

práce pod vodou
práce v nedýchatelnom prostredí - cisterny, komíny, šachty